• +381 (0)15 7786 894
  • S.Z.T.U.R. „MLINO – MONT“ - ul. Narodnog Fronta 86, 15350 Bogatić (pravac prema Termalnoj Rivijeri)
  • mlinomont.rs@gmail.com

O nama

MLINO-MONT se bavi proizvodnjom, montažom i servisiranjem mlinsko-silosne opreme. Bitno je naglasiti da mi nismo firma koja uvozi i preprodaje opremu. 25 godina uspešnog rada i postojanja nam daje za pravo da budemo rasprostranjeni i konkurentni po celoj Srbiji. Zahvaljujući kvalitetu naših proizvoda uspeli smo da se proširimo i van granica naše zemlje tako da smo prisutni i na teritorijama bivših jugoslovenskih republika, tačnije Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine. Naša servisna služba je u svakom trenutku na raspolaganju, a pogotovo u vreme žetve i u najkraćem vremenskom roku je kod Vas. Nadamo se da su i Vama, kao i nama, na prvom mestu kvalitet, brzina isporuke, garancija na proizvode, kao i pronalaženje novih rešenja u mlinsko-silosnoj opremi.

 

Pomenuta oprema se najviše koristi u prehrambenoj industriji koja je jedna od vodećih privrednih grana na području Srbije i regiona. Značaj proizvodnje žitarica je veliki, jer u najvećem broju zemalja u svetu predstavlja osnovu za prehrambenu sigurnost stanovništva, ali i za razvoj stočarske proizvodnje. Upravo zbog ovog aspekta, ali i zbog činjenice da se lako skladište i dobro podnose transport, žitarice imaju i veliki trgovinski značaj. Zbog značaja u pogledu prehrambene industrije, često su predmet državnog intervencionizma, kako u sferi otkupa i prodaje iz državnih rezervi tako i u domenu regulacije izvoza i uvoza. Ovaj sektor i dalje ima potencijal za značajno povećanje prodaje, izvoza i zaposlenosti. U Srbiji se godišnje preradi oko 1,4 miliona tona pšenice, oko  240.000 tona kukuruza i 160.000 tona soje.

 

Oprema i tehnologija koja se koristi u procesu proizvodnje je najčešće zastarela, što je posebno karakteristično za manje prerađivačke pogone. To ima velikog uticaja na produktivnost, pa je nivo produktivnosti ovakvih firmi veoma nizak, posebno u poređenju sa zemljama u okruženju. Dobar deo ovih firmi koristi opremu staru i više od 20 godina, a njihove nedostatke nadoknađuje obučenom radnom snagom što bitno utiče na smanjenje produktivnosti i kvaliteta proizvoda. Za takmičenje sa većim tržištem ove firme nisu konkurentne.

 

Mlino-mont je u koraku sa dostignućima u kompletnoj opremi za mlinove, kao i u opremi za prijem i skladištenje žitarica. Ukoliko planirate da se bavite samo otkupom i prodajom žitarica, veoma je bitno da posedujete kvalitetne silose, kao i brzu i dugotrajnu opremu za utovar i istovar i postrojenje za čišćenje žitarica. Pojedini proizvođači plaćaju visoke cene za skladištenje kod drugih osoba što takođe dovodi do manje zarade proizvođača.

Konstantno ćemo težiti tehničkom i organizacionom unapređenju usluga kao i na ovladavanju novim uslugama i tržištima sa pozicije tehnološkog osavremenjavanja i optimizacije. Pristup tržištu zasnivamo na ličnim preporukama dosadašnjih klijenata. Cilj je da kupci od nas mogu očekivati pravovremenu, brzu i kvalitetnu uslugu po pristupačnim cenama. Kao i do sada, tražićemo poslovne partnere koji mogu da nas kvalitetno isprate u poslovanju, one sa kojima možemo naći zajednički interes, a naše obaveze prema njima ćemo ispunjavati korektno u dogovorenim rokovima. Pozicija firme u društvenoj zajednici se zasniva na tome da se imenom, odnosom i kvalitetom usluga, ponašanja i rada trudimo da osiguramo ugled i doprinesemo bogaćenju poslovne ponude zajednice. Firma je maksimalno otvorena za saradnju i kad god to okolnosti budu dozvoljavale pružaće stručnu pomoć odgovarajućim službama zajednice.

 

Ulaganje u mlinsko-silosnu opremu je sigurna investicija za budućnost. Bez svih ostalih proizvoda može da se opstane, ali bez hrane ne može! Bilo da se bavite skladištenjem i prodajom žitarica ili preradom žitarica, svaki uloženi dinar u navedenu opremu će Vam se višestruko vratiti.

 

Uložite u Vašu budućnost i osigurajte budućnost Vaše dece!