• +381 (0)15 7786 894
  • S.Z.T.U.R. „MLINO – MONT“ - ul. Narodnog Fronta 86, 15350 Bogatić (pravac prema Termalnoj Rivijeri)
  • mlinomont.rs@gmail.com

ASPIRACIONA I OPREMA ZA ČIŠĆENJE

-       Otresivač mekinja (vrgač);

-       Filter sa vrećama (kesama);

-       Aspiracioni cevovod;

-       Praonice kapaciteta do 10 t/h;

-       Pneumatski ventilatori veličine PV 35 do PV 100;

-       Aspiracioni ventilatori veličine SV 35 do SV 75;

-       Ribalice za mokru i suvu pšenicu kapaciteta do 20 t/h;

-       Silosni ventilatori za rashlađivanje silosa sa ravnim fundamentom;

-       Super cikloni prečnika od 300 do 1.800 mm;

      -       Cikloneti.