• +381 (0)15 7786 894
  • S.Z.T.U.R. „MLINO – MONT“ - ul. Narodnog Fronta 86, 15350 Bogatić (pravac prema Termalnoj Rivijeri)
  • mlinomont.rs@gmail.com

OPREMA ZA PRIJEM ŽITARICA

-       Kip platforme (rampe) i polukip platforme (rampe) sa pneumatskim ili hidrauličnim načinom rada;

 

-       Usipni lančasti transporteri kapaciteta do 150 t/h.