• +381 (0)15 7786 894
  • S.Z.T.U.R. „MLINO – MONT“ - ul. Narodnog Fronta 86, 15350 Bogatić (pravac prema Termalnoj Rivijeri)
  • mlinomont.rs@gmail.com

TRANSPORTNA OPREMA

-       Kofičasti transporteri (elevatori) sa pratećom opremom kapaciteta do 200 t/h. Mogu biti samonoseći i u elevatorskom stubu;

-       Spiralni (pužni) transporteri sa konstantnim i promenljivim korakom. Mogu biti koritasti, cevni i kosi, kao i horizontalni i vertikalni;

-       Trakasti transporteri;

-       Lančasti transporteri (redleri) kapaciteta do 150 t/h;

-       Elevatorske kofice, standarnih i dimenzija po uzorku;

-       Dozatori za zrnaste i praškaste materijale sa pužnim izuzimačem sa vibromotorom ili pneumatskim pobuđivanjem mase;

 

-       Čistač silosa sa ravnim fundamentom (balerina), kao specijalni oblik spiralnog transportera za silose sa ravnim fundamentom.