• +381 (0)15 7786 894
  • S.Z.T.U.R. „MLINO – MONT“ - ul. Narodnog Fronta 86, 15350 Bogatić (pravac prema Termalnoj Rivijeri)
  • mlinomont.rs@gmail.com

Kvalitet pre svega

Mlino-mont je u koraku sa dostignućima u kompletnoj opremi za mlinove, kao i u opremi za prijem i skladištenje žitarica. Ukoliko planirate da se bavite samo otkupom i prodajom žitarica, veoma je bitno da posedujete kvalitetne silose, kao i brzu i dugotrajnu opremu za utovar i istovar i postrojenje za čišćenje žitarica. Pojedini proizvođači plaćaju visoke cene za skladištenje kod drugih osoba što takođe dovodi do manje zarade proizvođača.

Konstantno ćemo težiti tehničkom i organizacionom unapređenju usluga kao i na ovladavanju novim uslugama i tržištima sa pozicije tehnološkog osavremenjavanja i optimizacije. Pristup tržištu zasnivamo na ličnim preporukama dosadašnjih klijenata. Cilj je da kupci od nas mogu očekivati pravovremenu, brzu i kvalitetnu uslugu po pristupačnim cenama. Kao i do sada, tražićemo poslovne partnere koji mogu da nas kvalitetno isprate u poslovanju, one sa kojima možemo naći zajednički interes, a naše obaveze prema njima ćemo ispunjavati korektno u dogovorenim rokovima. Pozicija firme u društvenoj zajednici se zasniva na tome da se imenom, odnosom i kvalitetom usluga, ponašanja i rada trudimo da osiguramo ugled i doprinesemo bogaćenju poslovne ponude zajednice. Firma je maksimalno otvorena za saradnju i kad god to okolnosti budu dozvoljavale pružaće stručnu pomoć odgovarajućim službama zajednice.

Ulaganje u mlinsko-silosnu opremu je sigurna investicija za budućnost. Bez svih ostalih proizvoda može da se opstane, ali bez hrane ne može! Bilo da se bavite skladištenjem i prodajom žitarica ili preradom žitarica, svaki uloženi dinar u navedenu opremu će Vam se višestruko vratiti.